Nederlands     English
Home
Biografie
Tekeningen
Schilderijen
Keramiek
Musicals
Contact
 
MIRIAM HARTEN
BIJBELSE MUSICALS NU GESCHIKT OM UIT TE VOEREN

Kent u kerkgemeenschappen die geďnteresseerd zouden zijn in het uitvoeren van musicals? Laat hen dit lezen, er is nieuws.

Een aantal jaren geleden hebben wij met de Protestantse Gemeente Westervoort musicals uitgevoerd. Toen daar helaas een einde aan kwam, ben ik op zoek gegaan naar een uitgever die tekst en muziek zou willen uitgeven voor andere kerkgemeenschappen. Na drie jaar liep ik tegen De Toneelcentrale uit Abbekerk aan, een uitgeverij die voor amateurgezelschappen eenvoudige boekjes, Cd’s en partituren van musicals en toneelstukken uitgeeft. Deze uitgeverij heb ik bereid gevonden ook ‘Jona, de Walvis en de Bomen’, ‘OERSPRONG’ (naar Ruth), ‘Tobit , het goud van de blinde’, en de nooit uitgevoerde musical ‘Salomo!’ uit te geven. Deze musicals, van mijn hand, en Ster Ester Pester Poer van ds. Jan van der Stouw zijn voorzien van muziek door Marius de Boer. Ze zijn allen geschikt om te spelen met progressieve gemeentes/parochies/scholengemeenschappen.

De Toneelcentrale biedt de mogelijkheid de musicals als zichtzending toe te sturen, waarna een keuze gemaakt kan worden. Meer info, prijzen en voorwaarden, vindt u op www.toneelcentrale.nl

Miriam Harten


Miriam Harten is een Nederlandse beeldend en schrijvend kunstenaar. Zij maakte schilderijen, illustraties voor kranten en boekomslagen, keramiek en vele tekeningen. De laatste jaren legde zij zich toe op het schrijven van muziektheaterstukken: zij heeft vier musicals en een opera op haar naam staan. Verder schreef zij twee bewerkingen van bestaande stukken.

Schilderijen en tekeningen
In de kerstnachtdienst van de Protestantse Gemeente Westervoort was het project Van Gogh met Kerstmis' te zien, met negen schilderijen van haar hand. Zie haar facebookpagina.
Van 28 juli - 19 augustus 2011 was er een tentoonstelling van haar te zien onder de naam ENGELEN EN KUIFKWARTELS in dezelfde kerk.

Musicals
De meeste musicals hebben een bijbelboek als uitgangspunt. Verder schreef zij een kinderboekje. In eerste instantie gaf zij deze werken uit in eigen beheer.


Bibliografie:
1. HENDRIK KOEN VAN KONIJNEVELT MET EEN T kinderboekje, uitgave in eigen beheer
2. JONA, DE WALVIS EN DE BOMEN musical met muziek van Marius de Boer (MB)
3. BEWERKING STER ESTER PESTER POER musical van Jan van der Stouw. Muziek: MB
4. OERSPRONG musical naar bijbelboek Ruth. Muziek: MB
5. DANIEL EN SUSANNA opera naar Danielverhalen Muziek: G.F. Handel en MB
6. TOBIT, HET GOUD VAN DE BLINDE musical muziek: J.Brahms en MB
7. SALOMO! Musical naar 1 Koningen met futuristisch spiegelverhaal. Muziek: MB
8. VIER BIJBELSE MUSICALS naar Jona, Ester, Ruth en Tobit. Boek uitgegeven bij FreeMusketeers.nl en daar te bestellen voor €23,95 . Bundeling van de tekst van 2, 3, 4 en 6. Toevoeging: beschrijving van het ontstaan van de muziek met Marius de Boer.


Binnenkort worden alle musicals afzonderlijk uitgegeven bij de Toneelcentrale te Abbekerk, met oefen CD en partituren.

Enkele voorbeelden van liedteksten vindt u hieronder.
Uit 'Jona, de walvis en de bomen":

U, DIE DE WOLKEN VERDRIJFT
Licht naast mij, blijf nog even
Licht voor mij, schijn mij bij
Leid mij op al wegen
Naar veiligheid en weten
Dat U er bent voor mij
Wilt U, dat wij verkennen
Waar de zon achter de kim verrijst
Het oosten of het westen
Wij gaan waar U ons wijst

U, die de wolken verdrijft,
U, die de waat'ren tot rust doet komen
U, die de volk'ren bevrijdt,
Wees bij mij deze nacht,

Luister als ik doof ben
Zie, als ik blind ben
Waak als ik slaap
En ga niet als ik rust

U, die de tranen droogt
U, die in het duister het licht doet schijnen
U die de diepte verhoogt
Wees bij mij deze nacht,

U, die de mensen vergeeft
U, die de kind'ren bij U laat komen
U, die de liefde heeft
Wees bij mij deze nacht,
Wees bij mij in mijn dromen
Amen

Uit "Tobit, het goud van de blinde:"

IN DE PALM VAN ZIJN HAND
In de waanzin van de tijd lopen wij wat blind verloren
Waren wij wel uitverkoren, wij zijn weg en waarheid kwijt
Welke weg moet je toch gaan, hoe verloopt je weg naar voren
Ook al ben je pasgeboren, eenzaam zul je niet meer staan

Jij en ik zijn opgeschreven om te leven, om te leven
Uit de zorgen uit de brand, ergens waar we veilig bleven
In de palm van zijn hand.

Naam voor naam en steen voor steen, bouwen aan de weg naar boven
’t Licht dat komt, ik blijf geloven, Hij trekt ons er wel doorheen.
Hij kent onze namen goed, in zijn handpalm opgeschreven
Hij geeft ons een eeuwig leven, door zijn liefde nieuwe moed

Jij en ik zijn opgeschreven om te leven, om te leven
Uit de zorgen uit de brand, ergens waar we veilig blijven
In de palm van zijn hand

Opgeschreven om te leven, in de palm van zijn hand
Uit de zorgen, uit de brand, in de palm van zijn hand.

(c) Tekst: Miriam Harten, muziek: Marius de Boer
2007

17JUNI 2008
MUSICAL TOBIT MET VEEL LIEFDE UITGEVOERD

31 MEI EN 1 JUNI 2008 werd na intensieve repetities de musical uitgevoerd met 30 jongeren van 11-14 jaar. Het was een enerverende ervaring, waar zowel jongeren als de volwassenen van het Tobitteam veel van geleerd hebben. Tobit, het goud van de blinde ' is een musical geschreven om uit te voeren met volwassenen. De teksten zijn voor de gelegenheid aangepast voor jongeren.

Voorbereiding
Na een voorlichtingsavond in november zijn in het begin van januari 2008 de repetities van start gegaan. Zowel de Protestantse kerk als de Katholieke parochie Viergaarden verleenden hun medewerking. De kerken, sponsoren en vrijwilligers stelden een oefenruimte en geld ter beschikking om Tobit tot een succes te maken. Een groep van bijna 30 jongeren tussen de 11 en 14 jaar zette zich enthousiast in. De jongeren kwamen graag op de repetities. Na enkele rolwisselingen kreeg ieder zijn of haar vaste plek in het geheel. Na de eerste repetities, toen de tekstboeken uitgedeeld werden, hadden de meeste deelnemers al veel teksten uit het hoofd geleerd. Marieke Hageman, die de liederen instudeerde, schreef partijen voor de klarinet en dwarsfluit en had het daar druk mee. Pastor Mirjam Verschure, die de algemene leiding van het project had, nam buiten het voorzitten van de vergaderingen de rol van Verteller op zich.
Veel hulp kreeg het Tobitteam van LAVA, het jeugdwerkbureau in Arnhem, waar Monika Franzen Miriam Harten bijstond in haar nieuwe rol als regisseur.

Geslaagd project
Het Tobitteam kan terugzien op een geslaagd project waarin het pasgevormde gelegenheidsteam uitstekend samenwerkte. Zo kregen de jongeren hun informatie uit de nieuwsbrieven per e-mail, wat goed werkte in de communicatie. Ook techniek en geluid werd professioneel aangepakt door Machiel Beke en Ronald Zuidervliet. Decorman Toon Boland nam Ricardo onder zijn hoede. Hoe dit project een vervolg krijgt? Wellicht in een oecumenisch jongerenkoor of in aansluiting bij Church Events Productions Westervoort, de musicalwerkgroep van de PGWestervoort, waar Miriam Harten deel van uit maakt. Op deze site wordt u op de hoogte gehouden.

2007 Tobit, het goud van de blinde, VOORGESCHIEDENIS
Op 24 augustus 2007, de dag van de verhuizing stonden er na het inpakken van de spullen twee mensen voor het lege huis aan de Koeweide. Fred Dokter, de grafisch ontwerper had de eerste proefdruk van Tobit het goud van de blinde onder zijn arm. En pastor Mirjam Verschure van de katholieke parochie Viergaarden stopte een briefje in de bus. Of Miriam Harten haar iets kon vertellen over het uitvoeren van musicals? Pastor Mirjam wilde jongerenwerk opzetten in de katholieke kerk. Het moest zo zijn. Op haar nieuwe adres, aan de rand van het dorp Westervoort, kijkt Miriam Harten uit over de velden naar Duiven. De boeken van Tobit zijn gedrukt, met schitterende schilderijen van Rembrandt op de voor- enachterkant van het omslag. En Miriam H. ging voor het eerst van haar leven haar eigen musical regisseren in Duiven!

Op de algemene informatie-avond 12 november meldden zich maar liefst 30 jongeren om toneel te spelen, te musiceren of om op een andere manier deel te nemen aan deze musical in oecumenisch verband. Informatie: E: tobitteam@hotmail.com

Tobit: Het verhaal
Deze musical naar het apocriefe bijbelboek Tobit vertelt het verhaal van de begrafenisondernemer Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit wordt blind doordat hij vogelpoep in zijn ogen krijgt. Dan stuurt hij zijn zoon er op uit om het familiegoud op te halen. Vergezeld door aartsengel Raphael reist Tobias naar het verre Medie. Na vele omzwervingen, waarin hij de vrouw van zijn dromen vindt, een boze geest verjaagt en medicijnen om zijn vader van blindheid te genezen, keert hij terug naar Nineve. Daar kan hij de zaak van zijn vader overnemen.

Brahms: De muziek
De 19de eeuwse muziek van Brahms past wonderwel bij dit bijbelboek. Marius de Boer heeft de goed in het gehoor liggende melodieen van ohannes Brahms geschikt gemaakt voor amateurtheater. Melodielijnen werden aangepast. Bij voorbeeld wanneer de laatste echtgenoot van de onfortuinlijke Sara vanuit de hemel zijn liefdeslied zingt voor zijn weduwe. "Haal de zakdoeken maar weer uit de kast" zei Miriam Harten, " dat wordt weer snotteren." Marius de Boer weet de emotie van de personages goed te treffen in zijn werk. Naast deze bewerkingen staan er in Tobit, het goud van de blinde ook nieuwe liederen. 'Zolang je leven hebt' en Ín de palm van Zijn Hand ' worden nu al door het koor Con Brio uit Westervoort ten gehore gebracht.

Tekst: Miriam Harten
Muziek: Marius de Boer en Johannes Brahms
Omslagontwerp: Fred Dokter


E-mail: m.harten30@chello.nl
...